Správa serverov:

Činnosti, ktoré spadajú pod správu serverov:

 • – inštalácie / reinštalácie operačného systému na serveroch (Windows Server)
 • – zabezpečenie nepretržitého chodu servera
 • – pravidelná aktualizácia kritických balíkov od výrobcu SW
 • – správa inštalovaného softvéru na servery
 • – správa DNS, DHCP, ISA …
 • – správa užívateľských účtov
 • – optimalizácia výkonu servera
 • – zabezpečenie bezpečnosti servera
 • – archivácia systému a dát
 • – správa serverových licencií + ich evidencia
 • – centrálna antivírusová ochrana

Správa PC (počítačov) a periférií:

 • – antivírusová ochrana počítačov
 • – inštalácie / reinštalácie softvéru na počítačoch
 • – čistenie PC od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.)
 • – odstraňovanie hardvérových porúch počítača (záručná a pozáručná podpora)
 • – konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom)
 • – audit a legalizácia SW licencií
 • – podrobná evidencia hardvéru (HW) a softvéru (SW)
 • – poskytovanie základných školení na počítačoch
 • – inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
 • – inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekon. systémov
 • – inštalácia, správa licencií a konfigurácia CAD systémov
 • – profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)

Správa siete (počítačových sietí):

 • – pravidelná starostlivosť a správa firemnej siete (LAN)
 • – pravidelná kontrola nastavení aktívnych prvkov počítačovej siete + dodatočné nastavenia
 • – aktualizácia firmwaru na jednotlivých aktívnych prvkoch pc sietí
 • – riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov
 • – stály monitoring aktívnych prvkov siete + sms notifikácie o výpadkoch
 • – správa bezdrôtovej siete WiFi
 • – zabezpečenie lokálnych počítačových sietí

Start typing and press Enter to search